Dernek Faaliyetleri

Dernek Faaliyetleri

Derneğimiz, kurulduğu 2010 yılından bu yana,sektörün gelişmesine katkı sağlayacak, karşılaştığı sorunların ve problemlerin çözümü adına kamusal alanda bir çok faaliyetler gerçekleştirmiştir.

İlgili kurumlar nezdinde gerçekleşen toplantılarda dile getirilen hususlar veya yazılı yapılan müracaatların takibi yapılarak,gelişmeler hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesine çalışılmıştır.

Önemli gördüğümüz faaliyetlerimizi burada paylaşmak ve hatırlatmak istedik.

 • Sektörel Bilgilendirme Toplantısı

  19 Nisan 2019 - İstanbul Divan Otel

  19 Nisan 2019 tarihinde, İstanbul Divan Otel'de Sektörel Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

  Bu toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına,

  • Bakan Yardımcısı Sn.Rıza Tuna Turagay,
  • Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş,
  • Gümrükler Genel Müdür Yrd.Burak Serkan Yaşar,
  • Antrepolar ve Serbest Bölgeler Şubesi Daire Başkanı Sn.Nevzat Bozkurt,
  • İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sn.Mehmet Hatipoğlu,
  • Antrepolar ve Serbest Bölgeler Şubesi Uzmanları Sn.Hakan Diren Polatsoy ve Sn.Naime Elvan Arıkan
  • Derneğimiz Yönetim Kurulu ve Uyeleri

  katılım sağlamışlardır.

  Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ustün Özbey sektörün geçmişten bu yana geliş sürecini ve günümüz itibariyle karşı karşıya olduğu riskleri anlatan bir sunum yapmıştır.

  Bakan Yardımcısı Sn.Rıza Tuna Turagay da üyelerimize hitaben sektörün sağladığı katkıların farkında olduklarını ve faaliyetlerini desteklemek gayretinde olduklarını belirtmişler ve ortak çalışma grubunun kurulması hususundaki talebimizi olumlu bulduğunu ve kurulması için çalışma başlatılması talimatını vermiştir. Sayın Bakan Yrd.mız daha sonra üyelerimizin sorularını cevaplayarak konuşmasını sonlandırmıştır.

  Son bölümde, Daire Başkanı Sn.Nevzat Bozkurt sunumunda sektörümüzle ilgili kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve istatistikleri paylaşarak, elektronik ortamda yapılmasını planladıkları işlemler hakkında bilgiler sunmuşlardır.

 • Ortak Çalışma Grubu

  11 Temmuz 2019 - Gümrükler Genel Müdürlüğü

  Bu toplantıdan sonra, Gümrükler Genel Md. Sn.Mustafa Gümüş'ün talimatı ve onayı ile ortak Çalışma Grubu kurulmuş ve 11 Temmuz 2019 tarihinde ilk toplantısını Ankara'da Gümrükler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirmiştir.

  Ortak çalışma grubu aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur.

  Nevzat Bozkurt Bakanlık Daire Başkanı Hakan Diren Polatsoy Bakanlık Uzman Naime Elvan Arıkan Bakanlık Uzman Orhan Giray Dernek Genel Sekreteri Seyfettin İnceoğlu Dernek Uye,ATU İlker Harmankaya Dernek Uye,Unifree Tolga Ilgaz Dernek Uye,Dufry Fatih Mustafa Balta Dernek Uye,Setur Mehmet Akif Keskiner Dernek Uye,GTİ

  Bu tarihten sonrada, ortak çalışma grubu çeşitli tarihlerde toplanarak bir çok sorunun çözümü için öneriler geliştirerek üst makamlara sunulmasına katkı sağlamıştır.

 • 22 Ağustos 2019 tarihinde, Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler Şubesi Daire Başkanı Sn.Erdal Karahisar ziyaret edilerek, kendisine ve ekibine Kişisel Eşya Listesinin güncellenmesi hakkında bir sunum yapılmıştır.

 • ETRC Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Toplantıları

  15 Kasım 2019 - İstanbul Divan Oteli

  15 Kasım 2019 tarihinde,İstanbul Divan Otelinde, ETRC Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantıları derneğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

  Danışma Kurulu toplantısına, derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağlamışlar, toplantının son bölümüne Gümrükler Genel Müdürü Sn.Mustafa Gümüş katılarak, Türkiye'deki sektörümüzle ilgili genel mevzuat çerçevesinde bir sunum gerçekleştirmiştir.

  Bu toplantılar, sektörümüzün ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarının bir araya geldiği önemli bir organizasyon olmuştur.

 • Pandemi koşullarında faaliyetlerimizi, Çalışma Gurubu ve Yönetim Kurulu toplantılarımızı sanal ortamda sürdürmeye devam ettik.

 • 17 Eylül 2021 tarihinde elektronik ortamda yapılan Yönetim Kurulu toplantısına davet ettiğimiz Heinnemann firmasının Kurumsal İlişkiler Direktörü Sn.Jennifer Cords katılarak, sektörle ilgili Avrupa ve dünyadaki gelişmeler, pandemi etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

 • 11 Kasım 2021 tarihinde, Ankara’da Gümrükler Genel Müdürlüğünde, 2.Çalışma Gurubu toplantısında, sektörün sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

 • Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız genişletilmiş Çalışma Gurubu toplantımızın 3.sünü, 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdik. Gümrükler Genel Müdürü Sn.Mustafa Gümüş ve Yardımcıları Sn.Nevzat Bozkurt, Sn.Erdal Karahisar ve Daire Başkanları ile Ticaret Uzmanlarının katılım sağladığı toplantılara Yönetim Kurulumuzla birlikte, dernek çalışma gurubumuz katılım sağlamışlardır.

 • Dernek Çalışma Gurubu olarak her ayın 2.Çarşamba günleri 14:00-15:00 saatleri arasında toplanarak gündemde olan konularımızı değerlendirmekte ve yol haritamızı belirlemekteyiz. Bu toplantılarla ilgili olarak üye arkadaşlarımız da katılım sağlayabilir veya iletmek istedikleri konuları, yorumlarını, sorularını info@gumruksuzsatis.com adresi üzerinden aktarabilirler.

 • 12 Aralık 2022 günü dernek Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cüneyt Çilingiroğlu, Başkan Vekili Sn.Ömür Gebeş ve Genel Sekreter Sn.Orhan Giray,Gümrükler Genel Md.ve Yardımcıları ve bazı daire başkanları ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdiler.

  Satış limitlerinin kontrol edilmesi amacıyla yapılmış olan bilgi işlem sisteminin revizyonu meselesi görüşülmüş,projenin dernekçe yürütülebilmesi için gerekli hukuki alt yapının oluşturulmasının Güm.Gen.Md.lüğünce yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

  Ayrıca bu toplantıda,kendilerine iletilmiş olan sektörün mevzuat ile ilgili değişiklik beklentileri değerlendirilmiştir.

 • Çalışma Gurubumuzun gündeminde olan ve Yönetim Kurulumuzun da destek verdiği,istenen şartlara haiz ve talep eden Gümrüksüz Satış Mağazaları İşletmecilerine , Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün verilmesi konusunda,Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Şubesi Daire Başkanı Sn.Meriç Kelleci ve Güm.Genel Md.Yrd.Sn.Nevzat Bozkurt’la,çalışma gurubumuz 16 Mart 2023 tarihinde Ankara’da bir görüşme gerçekleştirmiştir.

  İşletmelerimize bu statünün verilebilmesi için,hem Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması,hemde Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliklerinde bazı eklemelere gerek olduğu değerlendirilmiş olup,bu süreci başlatmak üzere derneğimizin 23/03/2023 tarihli dilekçesiyle müracaatımızı yaptık.