DUTY FREE SEKTÖRÜNÜN
BULUŞMA NOKTASI
Sektörü ilgilendiren konularda katılımcı olmak ve sektörün temel sorunlarını dünyadaki gelişmelere bağlı olarak çözüm önerilerini paylaşmak amaçlı olarak 2010 yılında mağaza işletmecisi firmalar ve sektörde yeralan bazı tedarikçi firmaların katılımıyla Gümrüksüz Satış Mağazaları İşletmecileri ve Tedarikçileri Derneği (GSMİT) kurulmuştur.

Üyelerimiz

Üyelerimiz

Türkiye duty free sektöründe yer alan Setur, Dufry-Urart, ATU, Unifree-Heinemann gibi uluslararası alanda kendisini ispat etmiş, nitelik bakımından dünya devleriyle rekabet edebilecek çapta firmalar derneğimizin kurucu üyeleridirler.

Derneğimizin tedarikçi üyeleri arasında Philip Morris, Umur Basım (Imperial Tobacco Türkiye Duty Free Temsilcisi), Karelia, Efe Alkollü İçecekler A.Ş ve ayrıca kara sınır kapıları yatırımcısı ve işletmecisi TOBB’un bir kuruluşu olan GTI Gümrük ve Turizm İşletmeleri yer almaktadır.

Devamı
ATÜ

Mağaza İşletmecisi Üye Firmalarımız

GTİ
Setur

Tedarikçi Üye Firmalarımız

Unifree

Hakkımızda

Hakkımızda

Uluslararası terminoloji de Duty Free ve/veya Tax Free diye anılan gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği, dünyada ilk kez İrlanda’nın batısında yakıt dolum işlemleri ile başladı. Uçaklar yakıt alırken, yolcular da yola çıkmadan önce yemek yiyor, sigara, içki ve hediyelik eşya alıyorlardı. Buradaki ürünler, vergisiz ve gümrüksüz olarak satılıyordu, çünkü havaalanı ülkenin geri kalmış bir bölgesi olan Shannon’ı kalkındırmak amacıyla 1947’de oluşturulmuş serbest bir bölgede bulunuyordu.

Devamı