Olağan Genel Kurul 31 Mart 2021

Olağan Genel Kurul 31 Mart 2021

Son Olağan Genel Kurulumuz 31 Mart 2021 tarihinde,İstanbul Divan otelinde,aşağıdaki gündemle yapılmıştır.

31 MART 2021
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:1) Açılış ve saygı duruşu,
2) Genel kurul divan heyeti seçimi,
3) Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
4) 2018-2019-2020 yılı YK faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5) 2018-2019-2020 yılı gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
6) 2018-2019-2020 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
8) Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek dönem bütçesinin okunması görüşülmesi ve oya sunulması,
9) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,huzur hakkı,yolluk ve diğer hususlardaki durumlarının karara bağlanması,
10) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,huzur hakkı,yolluk ve diğer hususlardaki durumlarının karara bağlanması,
11) Ekte bulunan tüzük maddelerinde belirtilen değişikliklerin yapılmasına,
12) Dilek ve temenniler