Olağan Genel Kurul 19 Aralık 2023

Olağan Genel Kurul 19 Aralık 2023

19 Aralık 2023 tarihinde derneğimizin olağan genel kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile yapıldı.

19 ARALIK 2023
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:1) Açılış ve saygı duruşu,
2) Genel kurul divan heyeti seçimi,( 1 Başkan,1 Başkan Vekili, 1 Yazman),
3) Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
4) 2021-2022-2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5) 2021-2022-2023 gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
6) 2021-2022-2023 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
8) 2024 ve 2025 yılı bütçelerinin okunması ve görüşülmesi,
9) 2024 ve 2025 bütçelerinin fasılları arasında kaydırmalar için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10) Üye aidat bedellerinin belirlenmesi, 11) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,huzur hakkı,yolluk ve diğer hususlardaki durumlarının karara bağlanması,
12) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,huzur hakkı,yolluk ve diğer hususlardaki durumlarının karara bağlanması,
13) Dilek ve temenniler