Hakkımızda

Hakkımızda

Uluslararası terminoloji de Duty Free ve/veya Tax Free diye anılan gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği, dünyada ilk kez İrlanda’nın batısında yakıt dolum işlemleri ile başladı. Uçaklar yakıt alırken, yolcular da yola çıkmadan önce yemek yiyor, sigara, içki ve hediyelik eşya alıyorlardı. Buradaki ürünler, vergisiz ve gümrüksüz olarak satılıyordu, çünkü havaalanı ülkenin geri kalmış bir bölgesi olan Shannon’ı kalkındırmak amacıyla 1947’de oluşturulmuş serbest bir bölgede bulunuyordu.

Duty Free Mağazacılık faaliyetleri kısa zaman içinde İngiltere, Hollanda başta olmak üzere diger Avrupa ülkeleri havalimanlarında hızla yayılmış 1960'lı yıllarda ülkemizde de uygulamaya geçilmiştir. 1970'li yıllardan itibaren uçuş filolarının artması, turizm hareketlerinin gelişmesine yolaçmış olup havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı kısa zamanda büyük artışlar göstermiştir.

Alışverişin tarihçesine bakacak olursak insanların temel ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri ortamlar ulaşım merkezleri, ibadet alanları ve yürüyüş yaptıkları alanlar çevresinde oluşmuştur. Eski dönemlerde demiryolu ulaşımından başlayarak, şehir meydanlarına yapılan büyük katedral, cami ve diğer ibadethanelerin çevreleri alışveriş mekanlarıyla çevrelenmiştir.

Seyahata çıkan insanların bazı ihtiyaçlarını bu çevrelerden karşılıyor olmaları alışkanlığı yeni inşa edilen havalimanlarında da gözardı edilmemiş, mimari tasarımlar alışveriş yapılabilecek uygun mağaza alanlarını da projelere adapte ederek günümüz koşullarına uygun çağdaş perakendecilik yapmanın yolunu açmıştır. Konu sadece Havalimanları ile sınırlı kalmayıp benzer tasarımlar deniz ve karayolu ile farklı ülkelere giriş çıkışta yer alan liman ve sınır kapılarında da hayata geçirilmiştir.

Türkiye’nin turizm cenneti bir ülke olması Avrupa ile Asya Kıtaları arasında köprü ve medeniyetlerin beşiği olması nedeniyle, ülkemize her yıl hava, kara ve deniz yoluyla milyonlarca turist gelmekte olup işletmeciliğini yaptığımız duty free mağazalarından hatırı sayılır miktarda alış veriş yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Sektörü ilgilendiren konularda katılımcı olmak ve sektörün temel sorunlarını dünyadaki gelişmelere bağlı olarak çözüm önerilerini paylaşmak amaçlı olarak 2010 yılında mağaza işletmecisi firmalar ve sektörde yeralan bazı tedarikçi firmaların katılımıyla GSMİT derneği kurulmuştur.

Türkiye duty free sektöründe yer alan Setur, Dufry-Urart, ATU, Unifree-Heinemann gibi uluslararası alanda kendisini ispat etmiş, nitelik bakımından dünya devleriyle rekabet edebilecek çapta firmalar derneğimizin kurucu üyeleridirler. Derneğimizin tedarikçi üyeleri arasında Philip Morris, Umur Basım, Imperial Tobacco, Karelia, Efe Alkollü İçecekler A.Ş ve ayrıca kara sınır kapıları yatırımcısı ve işletmecisi TOBB’un bir kuruluşu olan GTI Gümrük ve Turizm İşletmeleri yer almaktadır.

Hali hazırda üyelerimizin işletmecisi olduğu lokasyonlarda yer alan bütün mağazalar da yapılan tüm ticari faaliyetler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni, kontrolü ve denetimi altında, kanun ve yönetmelikler de belirtilmiş esaslar çerçevesi içinde yürütülmektedir.

Havayolu taşımacılığının gelişmesi, ülkemizin haklı gururu Türk Hava Yolları'nın dünya çapında sayılı şirketler arasına girmesine ve global rekabet içinde çok önemli bir posizyona gelmesine, ülkemizin prestijini artırmasıyla birlikte devler arenasında yerini almasını sağlamıştır. Bununla birlikte seyahat eden yolcuların konforlu bir şekilde geliş ve gidişlerini sağlamak için Türkiye'de bir çok havalimanı yenilenmiş, büyütülmüş, Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektör tarafından sıfırdan inşa edilmiştir. İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük yolcu kapasitesine sahip sayılı terminallerinden birisi olmuştur.

Denizyolu taşımacılığı da benzer koşullarda gelişmiş olup Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Antalya, Çeşme gibi turizm açısından önemli olan deniz limanlarının kapasiteleri arttırılmış, konforlu ve modern terminallere haiz limanlar inşa edilmiştir.

Karayolu ile seyahat edenler için de TOBB'un öncülüğünde kara sınır kapıları yeniden düzenlenmiş, elektronik denetim sistemleri aplike edilmiş, gelen giden yolcu ve araçların güvenlik içinde geçişi sağlanarak, araçlarla seyahat eden yolcuların her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri yolcu terminal binaları inşaa edilmiştir.

Buraya kadar belirttiğimiz herşey özel Sektor tarafından Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yapılmış, modern, çağdaş ve günümüz koşullarına uygun, rahatlık ve konforu öne çıkaran yapılar olup, yolcuların seyahatları esnasında ihtiyaçlarına cevap verecek ticari işletmelerin yer alması ve buradan elde edilecek gelirlerle yatırımın finanse edilmesi sağlanmıştır.

Duty Free işletmecileri olarak satışlarımızdan elde ettiğimiz satış hasılatlarının oldukça yüksek bir yüzdesini yapımcı firmalara kira olarak ödüyor olmamızla birlikte, şirketlerimizin istihdam ettiği çalışanların sayısı ve ödediğimiz kurumlar vergisi ve yaratılan katma değerle birlikte ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz.

Dernek olarak, sektörün menfaatleri doğrultusunda kamusal alanda çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır. İhtiyaç duyulan idari ve hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için konuların muhatapları nezdinde çaba sarfedilmektedir.

Derneğimiz, tüm Avrupa ülkelerinin duty free işletmecileri ve tedarikçilerinin üye oldukları ülke derneklerinin, çatısı altında birleştiği ETRC (European Travel Retail Confederation) üyesi olup, ülkemizi ve sektörümüzü temsil etmektedir.